Ontwerpbesluit beperkingengebied Weeze

Het besluit gaat over vaststelling van een beperkingengebied voor de buitenlandse burgerluchthaven Weeze en de regels die in dat gebied gelden.

Ontwerpbesluit beperkingengebied Weeze (PDF | 22 pagina's | 1,7 MB)