Voorstel recreatieve staandwantvisserij

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de gedeputeerde van Groningen. Hierin reageert de staatssecretaris op het advies van de gedeputeerde over de recreatieve visserij met staandwant in de kustwateren en de visserijzone.