Reactie premiegefinancierde zorguitgaven

Minister van Financiën Dijsselbloem informeert de Tweede Kamer over de modernisering van de Comptabiliteitswet uit 2001. De hoofdlijnennotitie belicht het karakter, de functies, het domein, de uitgangspunten en de structuur van de wet en de voorgestelde wijzigingen. De brief bevat tevens een reactie op de suggestie om premiegefinancierde zorguitgaven onder de Comptabiliteitswet te laten vallen.