De Nederlandse visie op de post-2015 ontwikkelingsagenda

In deze brief treft u eerst een toelichting op de Nederlandse inzet voor het behalen van de Millenniumdoelen tot en met 2015. Daarna volgt een toelichting op de Nederlandse bijdragen aan de post-2015 discussies en een appreciatie van het rapport van het High-Level Panel dat 30 mei 2013 verscheen.