Factsheet 2

In dit factsheet worden de cijfers met betrekking tot het aantal gebruikers van persoonlijke verzorging en verpleging en de onderbouwing van de percentages die in de brief van 6 november jl. – over de nadere uitwerking van de hervorming van de langdurige zorg - zijn genoemd weergeven.