Agenda Lokale Democratie

De relatie tussen burgers en overheid verandert door actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De Agenda Lokale Democratie geeft een analyse van die veranderingen.

Nieuwe verhoudingen overheid en burgers

De verhouding tussen overheid en burger is de afgelopen jaren veranderd. Veel burgers willen en kunnen veel meer dan eens in de 4 jaar stemmen. Ze nemen zelf initiatieven op lokaal niveau. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van speeltuinen of groenvoorziening.

Daarnaast krijgen gemeenten steeds meer taken van de Rijksoverheid. De Agenda Lokale Democratie ondersteunt deze veranderingen. Bijvoorbeeld door flexibeler om te gaan met wet- en regelgeving.

Versterking lokale democratie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in januari 2015 de Agenda Lokale Democratie gepubliceerd. Met deze agenda wil hij een impuls geven aan de versterking van de lokale democratie.

De minister neemt zelf stappen om een bijdrage te leveren aan versterking van de lokale democratie. Zo spelen de lokale rekenkamers een belangrijke rol bij de controle van de uitgaven van de lokale overheid. Het ministerie van BZK onderzoekt of de rekenkamers in de praktijk goed werken.

Oproep voor beter functioneren lokale democratie

Met de Agenda Lokale Democratie doet de minister een oproep aan alle betrokken partijen in de lokale democratie. Een oproep om met elkaar het gesprek aan te gaan over de vraag: Hoe kan de lokale democratie nog beter functioneren?