Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) informeert de colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs over de hervorming van het studiefinancieringsstelsel in het hoger onderwijs.