Brief over eigen bijdrage studenten

Brief over de ruimte voor instellingen om, naast het collegegeld, een eigen bijdrage van studenten te vragen.