Uitvoering maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring

Op 27 november 2015 hebben VNG, IPO en de Rijksoverheid het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten. In dit bestuursakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders en de participatieverklaring. Met deze brief informeert minister Asscher (SZW) alle gemeenten over de gemaakte afspraken en het vervolg.