Hoger beroep Klimaatrechtszaak

Memorie van Grieven (MvG) van de Staat. De MvG bevat de uitgebreide motivering van de bezwaren die de Staat heeft tegen het Vonnis van de rechtbank in de zaak Urgenda/Staat over het klimaatbeleid.