Brief van Platform Verkooppunten Tabak

Brief van 30 september 2016 van het Platform Verkooppunten Tabak aan het Ministerie van Financiën over accijnsverhoging van tabaksproducten. Deze brief is door het ministerie voor kennisgeving aangenomen.