Aanbiedingsbrief met adviezen inzake eindbeoordeling prestatieafspraken hoger onderwijs

De reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek biedt de adviezen aan over de door de hogescholen en universiteiten geboekte resultaten ten aanzien van de prestatieafspraken die in 2012 met de instellingen zijn gesloten.