Verbod op het vragen van een eigen bijdrage aan aankomend studenten voor selectiekosten

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan universiteiten, hogescholen, studentenorganisaties en de Inspectie van het Onderwijs over het verbod om aankomend studenten een eigen bijdrage te laten betalen voor selectieprocedures.