Antwoord op verzoek vaste Kamercommissie EZ: verbeterpunten informatiepositie NVWA

De vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer heeft op 14 september 2016 verzocht verbeterpunten door te voeren ten aanzien van de informatievoorziening over het herijkte Verbeterplan en de voortgangsrapportages NVWA aan de Tweede Kamer.