Brief gezamenlijke sg's aan informateur Schippers

Brief van de secretarissen-generaal aan informateur Edith Schippers waarin zij hun visie geven op de Rijksoverheid en voorstellen doen om de Rijksoverheid in dienst van de samenleving en de politiek haar taken nog beter te laten uitvoeren.