Brief met jaarverslag 2016 van de Alderstafel Lelystad

De brief bevat het jaarverslag 2016 van de Alderstafel Lelystad over de werkzaamheden en voortgang van de uitvoering van het Aldersadvies Lelystad.