Overzicht resultaten en lopende trajecten aanpak regeldruk in de curatieve zorg

In verschillende sectoren werken zorgprofessionals, zorgaanbieders, branche- en beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders en het ministerie van VWS samen aan het oplossen van ervaren knelpunten van zorgprofessionals. Deze tabel toont per sector de belangrijkste resultaten en lopende trajecten om de regeldruk te verminderen.