Brief over overschrijding aardbevingsdichtheid grenswaarde Groningenveld

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stuurt minister Kamp (EZ) de aanbevelingen op het Meet- en regelprotocol die de NAM hanteert voor de gaswinning uit het Groningenveld.