Brief over vergunningverlening voor nieuwbouw

Minister Plasterk (BZK) stuurt een brief aan de gemeenten waarin hij oproept om bij vergunningverlening voor nieuwbouw te letten op de aansluiting tussen een geprefabriceerde breedplaat en de ter plaatse gestorte betonlaag.