Definitief BIT-advies voor programma Digitaal Stelsel Omgevingswet

Afschrift van de brief van minister Plasterk (BZ|) met het definitieve advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het programma 'Digitaal Stelsel Omgevingswet' (DSO).