Beantwoording vragen begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat 28 november 2017

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecetaris Van Veldhoven (beiden IenW) beantwoorden de vragen van de Tweede Kamer uit de 1e termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat.