Afschrift brief met resultaten en vervolg pilot Schoon Belonen

Afschrift van de brief van de stuurgroep van de pilot ‘Schoon Belonen’ aan staatssecretaris Van Veldhoven (IenW). De brief gaat over de resultaten van de pilot in 2016 en 2017 en het vervolg vanaf 2018.