Validatie groepsgrootteberekening 2017

CentERdata informeert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de resultaten van hun onderzoek naar de kwaliteit van de berekening van de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).