Brief over niet meer meetellen rekentoets in vwo

Afschrift van een brief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) over het bericht aan leerlingen, docenten en scholen over het niet meer meetellen van het cijfer op de rekentoets voor het behalen van het diploma in vwo.