Brief van de begeleidingscommissie LMA

De begeleidingscommissie van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA) deelt haar zorgen over de stagnatie in de opbouw van integrale, intensieve ambulante zorg met staatssecretaris Blokhuis (VWS).