Toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen - brief aan gemeenten

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en de algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vragen de colleges van burgemeester en wethouders om aandacht voor de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.