Brief LVNL en CLSK over aansluitroutes Lelystad Airport

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) informeert minister Van Nieuwenhuizen (IenW) over het definitieve ontwerp van de aansluitroutes van Lelystad Airport. LVNL doet dit mede namens het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK).