Reactie Alderstafel op consultatieverzoek routes Lelystad Airport

Hans Alders stuurt minister Van Nieuwenhuizen (IenW) de reactie van de partijen aan de Alderstafel op de verwerking van de consultatie over de aansluitroutes in het hogere luchtruim en de actualisatie van het milieueffectrapport (MER) van Lelystad Airport.