Eindadvies Bewonersdelegatie over Lelystad Airport

De Bewonersdelegatie Lelystad Airport meldt minister Van Nieuwenhuizen (IenW) de uitkomsten van haar contra-expertise voor het milieueffectrapport (MER) van Lelystad Airport.