Aanvullend advies over de positionering van behandeling bij GGZ cliënten

Brief, met bijlagen, van Zorginstituut Nederland aan de de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aanvullend advies over de positionering van behandeling bij GGZ-cliënten.