Memo: advies voor beoordeling GenX in oppervlaktewater

De memo bespreekt de voorlopige conclusies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over een advieswaarde voor Gen-X in oppervlaktewater.