Afschrift brief over intersectoraal functiewaarderingstraject

Brief van de ministers Van Engelshoven en Slob aan de Stichting van het Onderwijs. De bewindspersonen sturen de brief naar aanleiding van een Tweede-Kamermotie over een intersectoraal functiewaarderingstraject in het onderwijs.