Afschrift brief over studentenhuisvesting

Brief van minister Ollongren (BZK) en minister van Engelshoven (OCW) aan gemeenten/kennissteden, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en de landelijke studentenvakbond over studentenhuisvesting.