Overzicht van toezeggingen en moties over uitkomstgerichte zorg

Overzicht van toezeggingen door en moties voor minister Bruins (Medische Zorg en Sport). De moties en toezeggingen gaan over de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg voor de jaren 2018-2022. Uitkomstgerichte zorg bieden betekent dat bij de keuze van een behandeling wordt gekeken naar wat het beste past bij de specifieke situatie van de patiënt.