Afschrift brief van Stichting van het Onderwijs over intersectoraal functiewaarderingstraject

Brief van de Stichting van het Onderwijs aan de ministers Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media). De Stichting reageert op een motie van de Kamerleden Rog (CDA) en Van Meenen (D66) over een intersectoraal functiewaarderingstraject in het onderwijs.