Afchrift brief rapportage Moestuin, fase 2 'Grond en irrigatiewatermonsters

Afschrift van de brief over de rapportage van de resultaten van de analyse van GenX en PFOA in grond- en irrigatiewatermonsters (fase 2) uit moestuinen rond de fabriek van DuPont/Chemours in Dordrecht.