Afschrift brief plan van aanpak geurhinder veehouderijen

Afschrift van de brief van de voorzitter van de Commissie geurhinder veehouderijen aan Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW). De brief gaat over het plan van aanpak van de Commissie geurhinder veehouderijen.