Volgend jaar studeren aan een hogeschool of universiteit?

Brief van minister Van Engelshoven (OCW) aan alle eindexamenkandidaten havo en vwo en hun ouders/verzorgers over de voorbereiding om verder te studeren aan een hogeschool of universiteit. In de bijlage zit de folder met informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering.