Advies aan BAO n.a.v. 55e OMT: Influenza d.d. 4 september 2018

Brief van de directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de jaarlijkse griep en met advies aan het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO).