Antwoorden op Kamervragen over ‘Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting BZ begrotingsartikel 4 - Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden’

Antwoorden aan de Tweede Kamer van minister Blok (BZ) op de feitelijke vragen van de commissie voor Buitenlandse Zaken over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting met betrekking tot BZ-begrotingsartikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden.