Definitief BIT-advies project DigiInhuur

Afschrift van de brief van het Bureau ICT-toetsing (BIT) aan minister Van Nieuwenhuizen (IenW). De brief bevat het definitieve BIT-advies over het project DigiInhuur.