Rapportage commissie Werken in de Zorg 2018

De commissie Werken in de Zorg heeft als taak de kwaliteit en voortgang van de regionale actieplannen aanpak tekorten te monitoren en te stimuleren. In deze brief rapporteert de commissie de eerste bevindingen aan de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.