Bijlage 1 Overzicht bijlagen

Wat zijn de standpunten over de luchtvaart van sectorpartijen, bewonersorganisaties, milieuorganisaties en andere belanghebbenden? Dat staat in dit verzameldocument met ‘position papers’ van december 2018.