Bijlage 2 Bloemlezing

Overzicht van beleidsvragen rond 7 belangrijke thema’s voor luchtvaart in Nederland. De thema’s - mobiliteit, ruimte, leefomgeving, economie, veiligheid en bestuur - zijn bepalend voor de agenda van de Luchtvaartnota 2020-2050. Bureau De Argumentenfabriek stelde de bloemlezing samen in december 2018 voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).