Raad van State Modernisering ondernemingsrecht

Afschrift van de brief van de Afdeling advisering van de Raad van State met voorlichting over de Europeesrechtelijke aspecten van de bedenktijd
beursvennootschappen.