Brieven over gevolgen van een Brexit zonder overeenstemming voor Britten in Nederland

Brieven van Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met informatie over wat het voor Britten in Nederland kan betekenen als er geen overeenstemming over Brexit komt tussen Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk.