Beantwoording Kamervragen over doorstroomrecht havo-vwo

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP). Het Kamerlid had vragen gesteld over het bericht dat een 16-jarige scholier wil doorstromen naar het vwo, maar geen enkele school hem wil hebben.