Aanbiedingsbrief bij adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) stuurt het rapport over het draagvlak in de samenleving voor een strategische verheidsagenda voor de Noordzee naar minister Van Nieuwenhuizen (IenW)..