Quickscan financiële zekerheidstelling

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) informeert staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) over de uitkomsten van de quickscan over de financiële risico's en kosten voor overheden door faillissementen en/of branden bij bedrijven. De quickscan richt zich vooral op de kosten om afvalstoffen te verwijderen en/of terreinen te saneren.