Afschrift brief BRZO+met reactie op de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid


BRZO+ reageert op het rapport 'Chemie in samenwerking — Veiligheid op het industriecomplex Chemelot' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)